Thursday, July 01, 2010

Iris och löjtnantshjärta

Lemmen tulta ja tuhkaa / Iris, fiore del Nord. SE 1946. D: Alf Sjöberg. Presenta Jon Wengström. Sala Scorsese (Anni difficili), Bologna, 1 July 2010, at 9.30. - I caught a short sample of the brilliant Svenska Filminstitutet archival print.

No comments: