Monday, December 31, 2012

Books on my Christmas holiday

Paul Krugman: Satunnainen teoreetikko (The Accidental Theorist, 1998). Translated by Heikki Eskelinen. Helsinki: Tietosanoma, 1999.
Paul Krugman: Lama (The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008; 1999 and 2008). Translated by Jyri Raivio. Helsinki: HS Kirjat, 2009.
Paul Krugman: Lopettakaa tämä lama nyt! (End This Depression Now!, 2012). Translated by Anni Lassila. Helsinki: HS Kirjat, 2012.
Niall Ferguson: Rahan nousu: maailman rahoitushistoria (The Ascent of Money: A Financial History of the World, 2008). Translated by Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2009.
Niall Ferguson: Sivilisaatio: me ja muut (Civilization: The West and the Rest, 2011). Translated by Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2011.
Markku Kuisma: Rosvoparonien paluu: raha ja valta Suomen historiassa [The Return of the Robber Barons: Money and Power in the History of Finland] . Helsinki: Siltala, 2010.
Tommi Uschanov: Mikä vasemmistoa vaivaa? [What's Wrong with the Left?]. Helsinki: Teos, 2008.
Tommi Uschanov: Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä [The Great Cabbage Hoax: Writings on Ignorance about Society]. Helsinki: Teos, 2010.
Fred Halliday: 100 Myths About the Middle East. London: Saqi, 2005.
Henrik Meinander: Suomen historia: linjat, rakenteet ja käännekohdat [The History of Finland: the Trends, the Structures, and the Turning-Points]. Helsinki: WSOY 2006, 2010.
Moshe Lewin: Neuvostoliiton vuosisata (The Soviet Century, 2005). Helsinki: Like, 2008.
Timo Heinonen, Arto Kivimäki, Kalle Korhonen, Tua Korhonen, Heta Reitala, Aristoteles: Aristoteleen Runousoppi: Opas aloittelijoille ja edistyneille. Mitä Runousoppi sisältää ja miten sitä on tulkittu sekä Aristoteleen käsitys onnistuneen runouden sisällöstä, muodosta, historiasta ja päämäärästä).  [Aristotle's Poetics: A Guide to Beginners and to Advanced Students. What Poetics contains, and how it has been interpreted, and Aristotle's conception of the contents, the form, the history and the intention of successful poetry.] Aristotle's Poetics / Περὶ ποιητικῆς, 335 BCE, translated by Kalle Korhonen and Tua Korhonen. Helsinki: Teos, 2012. - An inspired book of lasting value, one of the books of the year.
Rafael Koskimies: Kymmenen tutkielmaa Juhani Ahosta [Ten Studies on Juhani Aho]. Helsinki: SKS: Tietolipas, 1975.
Rafael Koskimies: Novellin teoria ja muita tutkielmia [The Theory of the Short Story and Other Studies]. Helsinki: Otava, 1958.
Jarl Hellemann (ed.): Amerikkalaisia kertojia [American Storytellers]. Helsinki: Tammi, 1959. An anthology with short stories by Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Mark Twain, Henry James, Bret Harte, Ambrose Bierce, Stephen Crane, O. Henry, Theodore Dreiser, Gertrude Stein, Sherwood Anderson, Ring Lardner, James Thurber, Dorothy Parker, Katherine Anne Porter, F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Erskine Caldwell, William Saroyan, Eudora Welty, J.D. Salinger, and Truman Capote.
Mirjam Polkunen and Pekka Tarkka (ed.): Novelli ja tulkinta [The Short Story and the Interpretation]. Helsinki: Weilin + Göös, 1969. Short stories and interpretations by Guy de Maupassant / Kai Laitinen, Anton Chekhov / Pekka Suhonen, James Joyce / Paavo Lehtonen, Franz Kafka / Jouko Tyyri, Ernest Hemingway / Vilho Viksten, Teuvo Pakkala / Pekka Tarkka, Maria Jotuni / Irmeli Niemi, F.E. Sillanpää / Pekka Tarkka, Joel Lehtonen / Eila Pennanen, Pentti Haanpää / Juhani Niemi, Veijo Meri / Vesa Karonen, Antti Hyry / Vilho Viksten, Eila Pennanen / Eila Pennanen,, Paavo Haavikko / Pekka Tarkka and Vilho Viksten, and Hannu Salama / Vesa Karonen.
Pekka Tarkka (ed.): Novellin parhaita [Great Short Stories]. Helsinki: Tammi, 1971. An anthology of short stories by Heinrich von Kleist, Edgar Allan Poe, August Strindberg, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Maxim Gorky, Marcel Proust, Thomas Mann, James Joyce, Franz Kafka, Junichiro Tanizaki, Ernest Hemingway, Octavio Paz, Jean-Paul Sartre, and J.D. Salinger.
Hannu Mäkelä (ed.): Suomalaisia novelleja 1 [Finnish Short Stories 1]. Helsinki: Otava, 1973. Short stories by Minna Canth, Juhani Aho, Teuvo Pakkala, Arvid Järnefelt, Aino Kallas, Volter Kilpi, Joel Lehtonen, Maria Jotuni, F.E. Sillanpää, Pentti Haanpää, and Toivo Pekkanen.
Hannu Mäkelä (ed.): Suomalaisia novelleja 2 [Finnish Short Stories 2]. Helsinki: Otava, 1973. Elvi Sinervo, Eila Pennanen, Juha Mannerkorpi, Veikko Huovinen, Veijo Meri, Marja-Liisa Vartio, Antti Hyry, Paavo Haavikko, Hannu Salama, Marja-Leena Mikkola, Eino Säisä, Samuli Paronen, Timo K. Mukka, Alpo Ruuth, and Antti Tuuri.

No comments: