Saturday, September 14, 2013

Citizen Peter (seminar)


Citizen Peter seminar at Cinema Orion, 14-15 Sep 2013.
Arranged by Risto Jarva -Seura.

SATURDAY, 14.9.2013
KULTTUURIN KENTTÄ / THE FIELD OF CULTURE
Morning chairwoman Satu Kyösola
09.00  Film: Lastuja / [Splinters] (FI 2011) 74 min
10.20  Markku Koski: Petteri kulttuurikriitikkona / [Peter as a Cultural Critic]
10.50  Päivi Istala: Petteri ja radio / [Peter and the Radio]
11.40  M. A. Numminen, video interview
11.55  Like Publishing: launching of the books Citizen Peter and Chaplin - Nora Varjama - Harri Haanpää - Olaf Möller
12.00 break
Afternoon chairman Olli Vesala
13.00  [Tavoiteltu kaunotar] / [The Coveted Beauty] (Erkki Kurenniemi, FI 1967) home movie footage, 3 min
A greeting from Elina Salo
13.15  Pekka Aarnio: Musiikin ja konserttien visionääri / [A Visionary of Music and Concerts]
13.45  Eeva Kurki: Elokuvakulttuurin innoitus / [The Inspiration of Film Culture]
14.15  Film: Pockpicket (FI 1968) 19 min
14.50  Timo Malmi: Ohjelmistonsuunnittelu taiteen lajina / [Film Programming as an Art Form]
15.20  Antti Alanen: Elokuvan historia / [History of the Cinema]
Digifilmed interview breaks

SUNDAY, 15.9.2013
NÄKÖKULMIA ELOKUVAURAAN / VIEWPOINTS INTO THE FILM CAREER
Morning chairwoman Liselott Forsman
09.00  Elokuva: Sinitaivas / [Blue Sky] (FI 1978) 73 min
10.30  Jouko Aaltonen: Petterin myllystä – havaintoja elokuvien synnystä / [From Peter's Mill – Observations on the Genesis of the Films]
11.00  Markku Varjola: Petterin nuoruuden ohjaukset / [Underground, or, The Films Directed by Peter in His Youth]
11.30  Lauri Timonen: Onnen maata kohti / [Towards a Land of Bliss. Peter's Compilation Films]
12.00  break
Afternoon chairman Antti Alanen
A greeting from the Midnight Sun Film Festival: Ari Lehtola, Timo Malmi, et al.
A greeting from Il Cinema Ritrovato: Guy Borlée
13.00  Olaf Möller: The Finland Inside
14.00  Film: Asema / [The Railway Station] (FI 1989) 29 min
14.30  Peter takes the floor
14.50  Panel discussion "Pitääkö ote liaanista?" / ["Does the Grip on the Liana Hold?"], chairman Eero Tammi
Digifilmed interview breaks

No comments: