Thursday, March 08, 2018

Tampere Film Festival: National Competition 11


Antonia Ringbom: Siili: mielikertomuksia / Hedgehog: Mindscapes.

Eng/Fin | 92 min
In the presence of Antonia Ringbom, Laura Hyppönen, Arttu Liimatta, Jan Ijäs, and PV Lehtinen.
Tampere Film Festival (TFF), Plevna 5, Thursday 8 March

SIILI / MIELIKERTOMUKSIA
HEDGEHOG / MINDSCAPES
From the Sinnebilder series.
Antonia Ringbom | Finland 2017 | Animation | 8 min
    TFF: "From the age of 16 he used alcohol and drugs to keep anguish away. In the shape of an animated hedgehog he tells about his fights against voices and shapes. Art helps him out of the worst."
    "16-vuotiaasta saakka hän käytti alkoholia ja huumeita pitääkseen ahdistuksen poissa. Animoidun siilin hahmossa hän kertoo kamppailustaan ääniä ja hahmoja vastaan. Taide auttaa häntä pahimman yli.
"

AA: A true story of addiction and mental illness expressed via exquisite animation (multi-technique: cut-out, crayon look). The aspect of psychedelia is serious and impressive. Based on a true story, the real-life protagonist was present in the screening to take the bows. *

Arttu Liimatta: Villa Mehu – kadonnut koti / Villa Mehu – a Lost Home.

VILLA MEHU – KADONNUT KOTI
VILLA MEHU – A LOST HOME
Arttu Liimatta | Finland 2017 | Documentary | 7 min
    TFF: “Villa Mehu – A Lost Home” is a poetic short documentary about the destructive force of time and the fragility of one man’s lifework. It’s a melancholic journey to the past, a visit to mystical Villa Mehu built by a deceased ITE artist Elis Sinistö. Located deep in the woods of Veklahti, Finland, Villa Mehu served as Sinistö’s home for 50 years and it was also the greatest artwork of his life although it has never got the respect that it should deserve. Today, after Sinistö’s death, it is decaying slowly but surely towards its final demolition without anyone even noticing. “Villa Mehu – A Lost Home” takes its audience to a hypnotic journey through the bizarre yet beautiful world of Elis Sinistö. It is both a tribute to his lifework and an attempt to save a little piece of Finland’s cultural history."
    "Villa Mehu – kadonnut koti on poeettinen lyhytdokumentti ajan tuhovoimasta ja yhden miehen elämäntyön hauraudesta. Se on melankolinen kurkistus menneisyyteen, vierailu mystiseen Villa Mehuun, jonka rakensi edesmennyt ITE-taiteilija Elis Sinistö. Syvällä metsän siimeksessä Veklahdessa sijaitseva Villa Mehu toimi Sinistön kotina 50 vuotta, ja se oli myös hänen elämänsä merkittävin taideteos, vaikkei se koskaan saanutkaan ansaitsemaansa kunniaa. Nyt Sinistön kuoleman jälkeen Villa Mehu on hitaasti mutta varmasti ränsistymässä kohti lopullista purkamistaan, ilman että kukaan edes huomaa. Villa Mehu – kadonnut koti vie katsojansa hypnoottiselle matkalle Elis Sinistön kummallisen mutta kauniin maailman halki. Elokuva on sekä kunnianosoitus Sinistön elämäntyölle että yritys säilyttää pieni pala Suomen kulttuurihistoriaa.
"

AA: Arttu Liimatta is interested in abandoned houses. A meditation on the ravages of time seen from the perspective of a former artist's house in the process of being ruined, consigned to fall into the state of nature.

Antti Tanttu: Qualia.

QUALIA
Antti Tanttu | Finland 2017 | Experimental, Animation | 7 min
    TFF: "Blackboard animation Qualia seeks for the essence of experience. There is no such thing as same feeling, same pain, same colour. Qualia is always subjective. The essence of universal experience is unreachable."
    "Liitutauluanimaatio Qualia etsii kokemuksen ydintä. Ei ole olemassa jaettua tunnetta, jaettua kipua tai jaettua väriä. Qualia on aina subjektiivinen. Yleisen kokemuksen ydintä ei voi saavuttaa.
"

AA: A refined blackboard animation switching from movement to standstill, from the inanimate to the animated, from abstraction to figures, with faces emerging from the void. The music track is fine.

Laura Hyppönen: Quadraturin.

QUADRATURIN
Laura Hyppönen | United Kingdom 2017 | Fiction | 18 min
    TFF: "Sutulin lives in a tiny, cramped room in a communal Soviet apartment. A mysterious stranger knocks on his door and offers him a promotional sample of Quadraturin, a miracle product that promises to enlarge interior spaces. Sutulin takes up the offer, with surprising consequences…"
    "Sutulin asuu pienessä, ahtaassa huoneessa neuvostoliittolaisessa yhteisasunnossa. Mystinen vieras koputtaa hänen ovelleen ja tarjoaa näytettä Quadraturinista, ihmetuotteesta, joka lupaa laajentaa sisätiloja. Sutulin tarttuu tarjoukseen, mutta päätöksellä on yllättäviä seurauksia.
"

AA: An inspired dark fairy-tale belonging to the currents of the absurd and the surreal. A magic potion called Quadraturin can make the tenant's tiny room expand enormously. But then there is trouble with the Measuring Committee. Laura Hyppönen has the right crisp touch to the story. I was thinking about Polanski (the early shorts and The Tenant).
    Based on a short story (1926) by the Polish Russian writer Sigizmund Krzhizhanovsky (1887-1950) who according to Wikipedia was influenced by Robert Louis Stevenson, G. K. Chesterton, Edgar Allan Poe, Nikolai Gogol, E. T. A. Hoffmann, and H. G. Wells. Laura Hyppönen finds him worthy of Kafka; Kafka's works Krzhizhanovsky did not know.

Jan Ijäs: Waste No. 3 Boom.

WASTE NO. 3 BOOM
JÄTE NO. 3 POMMI
Jan Ijäs | Finland 2017 | Documentary | 18 min
    TFF: "Boom is an independent episode from a series of seven films entitled Waste. Boom was shot in Kittilä in northern Finland, in a ‘lunar landscape’ on top of a hill where the Finnish armed forces annually disposes of expired explosives. Calculations show that detonation is the least expensive method of disposal.During a week­long camp a total of 1.2 million kg of explosives are destroyed. The explosion safety area is seven kilometres. The explosion produces a mushroom cloud that reaches up to the lowers clouds and creates a crater about ten metres deep and thirty metres across. In the video, army representatives talk about ‘a hole three majors deep’."
    "Pam on itsenäinen osa seitsemän elokuvan sarjassa nimeltä Jäte. Pam on kuvattu Kittilän ”kuumaisemassa” mäen laella, jossa armeija vuosittain tuhoaa vanhentuneita räjähteitä. Laskelmien mukaan räjäyttäminen on halvin tuhoamiskeino. Viikon aikana tuhotaan yhteensä 1,2 miljoonaa kiloa räjähteitä, ja turva-alue ulottuu seitsemän kilometrin etäisyydelle. Räjähdys synnyttää sienipilven, joka yltää alimpiin pilviin taivaalla, ja repii 10 metriä syviä ja 30 metriä leveitä kraattereita. Videolla armeijan edustajat kuvaavat kuoppia ”kolmen majurin korkuisiksi”.
"

AA: A documentary film with devastating implications. The methodical detonations send remarkable shockwaves. Mushroom clouds reaching the lowest clouds on the sky bring back memories. Time lapse is used. Apocalyptic.

Risto-Pekka Blom: Pysäyttäjä / Interceptor.

PYSÄYTTÄJÄ
INTERCEPTOR
Risto-Pekka Blom | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 5 min
    TFF: "In 1989, an unknown person halted the column of armored troops at Tiananmen Square in Beijing, China. On the previous day, a demonstration that originated as a student protest, was violently suppressed by the army."
    "In democracies, the use of brutal force has been replaced by structural violence, where the power is centered around a small economical elite pursuing their own interests. The main purpose of the political system is to maintain these power structures."
    "Tuntematon henkilö pysäytti panssarivaunujen kolonnan vuonna 1989 Tiananmenin aukiolla Pekingissä, Kiinassa. Armeija oli edellisenä päivänä hajottanut opiskelijoiden protestista alkaneen mielenosoituksen verisesti."
    "Demokratioissa väkivaltaisen voimankäytön tilalla on rakenteellinen väkivalta, jossa valtaa käyttää omia etujaan ajava talouseliitti. Poliittisen järjestelmän tehtävänä on varmistaa näiden valtarakenteiden toimivuus.
"

AA: A performance act, a demonstration, one person stopping the traffic.

PV Lehtinen: Dans på tunn is / Dance on Thin Ice.

DANS PÅ TUNN IS
DANCE ON THIN ICE
TANSSI HEIKOILLA JÄILLÄ
In Swedish.
PV Lehtinen | Finland 2017 | Fiction | 32 min
    TFF: "Dance On Thin Ice tells the story of Felix, a twelve-year-old boy who is left to spend Christmas alone while his parents travel to India. A reluctant Felix ends up as an ice cream seller at a deserted swimming stadium, where the surface of the pool has frozen solid. But the swimming stadium is not completely deserted after all. Felix meets a dark-haired refugee girl called Fakira, whose parents were killed in a bombing in Syria. A dreamlike story where two young strangers to each other, a boy and a refugee girl, meet under unusual circumstances. Together, they make the impossible possible. Dance On Thin Ice is a story about alienation and the latent power of being different. The main characters of the film are misfits. In their own way, there is something “wrong” with them, but at the same time, something unique. Together, they right a wrong. The film shows the world through the eyes of a child, on a child’s terms. The themes of the film are tolerance and overcoming oneself."
    "Tanssi heikoilla jäillä on kertomus 12-vuotiaasta Felixistä, joka jätetään yksin juhlimaan joulua vanhempien matkustaessa Intiaan. Vastahankainen Felix päätyy jäätelönmyyjäksi hylättyyn uimalaan, jonka altaan pinta on jäätynyt umpeen. Mutta uimala ei olekaan täysin autio, ja Felix tapaa tummatukkaisen pakolaistytön nimeltä Fakira, jonka vanhemmat kuolivat pommituksessa Syyriassa. Tämä on unenomainen tarina kahdesta toisilleen tuntemattomasta nuoresta, pojasta ja pakolaistytöstä, jotka tapaavat epätavallisissa olosuhteissa. Yhdessä he tekevät mahdottomasta totta. Tanssi heikoilla jäillä kertoo vieraudesta ja erilaisuudessa piilevästä voimasta. Elokuvan päähahmot ovat sopeutumattomia. Omalla tavallaan heissä on jotain “vialla”, mutta samalla he ovat ainutlaatuisia, ja yhdessä he korjaavat vääryyden. Elokuva tarkastelee maailmaa lapsen silmin ja lapsen ehdoilla, ja sen teemoina ovat suvaitsevaisuus sekä itsensä ylittäminen.
"

AA: A fairy-tale of two children abandoned at Christmastime. The fantasy and the assured exaggeration remind me of The 5,000 Fingers of Dr. T. Felix is ordered to send ice cream at the deserted olympic swimming stadium in winter. Fakira is expected to do a perilous jump from the diving tower although the pool is frozen. A fine music score, the final piano theme by Salla Luhtala.

No comments: