Saturday, May 18, 2024

Dag Hammarskjöld: Vägmärken / Waymarks (a book of poetry)


Dag Hammarskjöld: Vägmärken [Waymarks]. His only book was published posthumously in 1963. The first English translation (Markings, 1964) was by Leif Sjöberg and W. H. Auden. The Finnish translation Kiinnekohtia (1964) was by Sinikka Kallio.

Vägen, 
du skall följa den.

Lyckan,
du skall glömma den.

Kalken,
du skall tömma den.

Smärtan,
du skall dölja den.

Svaret,
du skall lära det.

Slutet,
du skall bära det.

...

The way,
You shall follow it.

Success,
You shall forget it.

The cup,
You shall empty it.

The pain,
You shall conceal it.

The answer,
You shall learn it.

The end,
You shall endure it.

6. 601203 

[The last of the six waymarks in 1960 - 3 December 1960.]
© Albert Bonniers Förlag AB 1963
© Bernhard Erling 1982 (Translation), 1987 (A Reader’s Guide to Dag Hammarskjöld's Waymarks)
ISBN 978-0-9602240-3-6
St. Peter, Minnesota 56082

...

Tie,
se tulee seurata.

Onni,
sen voit unohtaa.

Kalkki -
viime pisaraan.

Tuska -
syvään piiloita.

Vastaus
tulee oppia.

Loppu
hyvin kohdata.

Translated by the composer Einojuhani Rautavaara.

Einojuhani Rautavaara: Dag Hammarskjöld: Vägmärken - pp. 144-146 in the anthology: Maarit Tyrkkö (ed.): Tätä runoa en unohda [This Poem I Shall Not Forget] - 101 Finnish lovers of poetry selected their favourite poem. Helsinki: Otava, 1977.

No comments: