Saturday, March 04, 2017

Kolme salaisuutta / Three Secrets


Kolme salaisuutta / Three Secrets. A drawing belonging to the third secret, the story of the war invalid.

Les trois secrets. FI 1984. PC: Verity Films. P+D+SC+CIN+ED: Antti Peippo. M: Antti Hytti. S: Olli Soinio. S mixing: Tuomo Kattilakoski. Narrator: Esko Salminen. Expert: Oscar Parland. 17 min
    A 35 mm KAVI print with English subtitles viewed at Cinema Orion, Helsinki (Antti Peippo, Master of the Documentary Essay, Risto Jarva -seura / KAVI), 4 March 2017.

Elonet synopsis: "Three Secrets explores the problems of modern man and art via images created in a mental hospital. The film is based on the research of Oscar Parland, the former senior physician of the Nikkilä Hospital, on how visual representations express the characters of patients, the quality of their condition, and visual perception of the world in general. The first secret: the dilemma of the modern man. The second secret: a woman in the post-war period. The third secret: a man who has lost his mind in the war. The film is based solely on images found in the archive of the Nikkilä hospital museum".

While all the three secrets are compelling, the most disturbing is the third one, the secret of the war invalid. Perspective and proportions are overthrown. Life's artificial laboratory is the seedbred. A hotel is built into a suitcase. The woman appears as an octopus. The artist marvels at himself like a monkey at his mirror image. The artist is estranged from himself. "I do not perceive myself as a human being". He turns first into a monkey, then into a bug.

A powerful exploration into art and war trauma.

A good print with "rain" in the head and the tails.

BEYOND THE JUMP BREAK: OUR PROGRAM NOTE BY MARKKU VARJOLA:
BEYOND THE JUMP BREAK: OUR PROGRAM NOTE BY MARKKU VARJOLA:

Kolme salaisuutta on Antti Peipon elokuvista ainoa, jonka kuvamateriaali koostuu kokonaisuudessaan maa-latusta ja piirretystä kuvataiteesta. Se on intuitiivisen, mystisen unenomaisuuden ja rationaalisen selityksen samalla kertaa hämmentävä ja silmiä avaava yhdistelmä.

Alkuperäisten kuvien tekijät eivät ole ammattilaisia. He ovat Nikkilän sairaalan skitsofreniasta eli jakomieli-taudista (tai paranoiasta eli vainoharhaisuudesta) kärsineitä potilaita 1900-luvun puolivälistä. Elokuva perus-tuu Nikkilän ylilääkärin Oscar Parlandin julkaisemiin taideterapeuttisiin tutkimuksiin ja tulkintoihin sekä (niiden pohjana olleisiin) Nikkilän sairaalan museoon arkistoituihin tietoihin ja kuvamateriaaleihin. Peippo on myös kertonut matkustaneensa esityönään perehtymään aihepiiriin kansainvälisiin laitoksiin.

Elokuvassa tunkeudutaan kolmen ihmisen sisälle heidän oman taiteellisen ilmaisunsa ja sen tulkinnan kautta. Potilaiden mielisairaalassa tekemät kuvalliset esitykset auttavat selittämään heidän psyykettään ja sairau-tensa laatua. Ne muodostavat unenkaltaisen symbolistisen peilin heidän särkyneeseen, ahdistuneeseen mieleensä.

Kuvataiteellaan potilaat yrittävät hahmottaa omaa eksyksissä olevaa minuuttaan ja sukupuolisuuttaan, järk-kynyttä suhdettaan ulkomaailmaan. Sisäisen ja ulkoisen rajat hämärtyvät. Potilaiden työt ilmentävät Peipon tuotannolle  keskeistä modernin ihmisen ongelmaa. Ne muodostuvat osaksi modernin kuvataiteen kiehtovia muotoja ja kysymyksenasetteluja.

Yksilöpsykologisesti syväluotaava Kolme salaisuutta ei pinnallisesti katsoen kuulu  yhteiskunnallisiin eloku-viin. Kuitenkin sen mottona on: "Yksilössä puhkeava skitsofrenia on sen ihmisyhteisön uni johon sairaus kuuluu." Elokuva voikin herättää kysymyksiä poikkeavan yksilön sairauden mahdollisesta kollektiivisesta alkuperästä. Sodassa järkensä menettänyt mies on vastaansanomaton esimerkki yhteiskunnallisen ja histo-riallisen ympäristön suorasta syysuhteesta yksilön vaurioituneeseen sisimpään.

Antti Hytin musiikki tavoittelee yksityisen ja yleisen mielen kerrostumia.

Kolme salaisuutta sai Tampereen elokuvajuhlilla 1984 erikoispalkinnon teksti- ja kuvamateriaalin yhdistämi-sestä hallittuun äänimaailmaan.

– Markku Varjola 2017

No comments: