Saturday, March 04, 2017

Ratsastus Aasian halki / On Horseback Across Asia


Ratsastus Aasian halki. To the right: C. G. E. Mannerheim

FI 1987. PC: Verity Films Ky. P+D+SC+CIN: Antti Peippo. Lighting: C. G. Hagström. S+ED: Olli Soinio. S mixing: Tom Forsström, Tuomo Kattilakoski. Scientific advisor: Harry Halén. Narrator: Veikko Honkanen (Finnish version). VET 25879 – S – 1000 m / 35 min
    A KAVI 35 mm print of the English version viewed at Cinema Orion, Helsinki (Antti Peippo, Master of the Documentary Essay, Risto Jarva -seura / KAVI), 4 March 2017.

C. G. E. Mannerheim (1867–1951), the future Marshal and commander-in-chief of Finnish defense forces in WWII, served for 30 years in the Russian imperial army before the Revolution. In 1906–1907 he was assigned to an intelligence trip in Asia with multiple tasks related to the Great Game on the Afghan border, and strategic missions in China and Japan. The intelligence trip was masked as a scientific voyage so thoroughly that Mannerheim's research ended up having actual scientific value.

Like Antti Peippo's Sivullisena Suomessa / A Stranger in Finland, about the Russian Ivan Timiryazev's photographic career in Finland, On Horseback Across Asia is the story of an unexpected master of photography. Mannerheim had true technical and artistic talent as a photographer, and magnified on a cinema screen the epic quality of many of his shots is enhanced.

Another revelation is the respect displayed by the officer of Imperial Russia to "foreign" peoples, including the Kyrgyz people whose skill in weapons and horsemanship Mannerheim admires.

Visually, On Horseback Across Asia, is lavish, and like this voyage was for Mannerheim, this film is for Peippo an usual achievement.

A beautiful print with beautiful colour.

BEYOND THE JUMP BREAK: OUR PROGRAM NOTE BY HENRI WALTTER REHNSTRÖM:
BEYOND THE JUMP BREAK: OUR PROGRAM NOTE BY HENRI WALTTER REHNSTRÖM:

Tsaarin armeijan eversti C.G. Mannerheim lähetettiin vuonna 1906 tiedusteluretkelle Keski-Aasiaan ja Kiinaan. Tarkoituksena oli kerätä sotilaallista ja poliittista aineistoa. Kaksi vuotta kestäneen reissun pituudeksi tuli 14000 kilometriä, jotka tuleva Suomen marsalkka suoritti ratsain.

Mannerheim ei kuitenkaan voinut lähteä matkaan tsaarin armeijan upseerina. Niinpä hänelle luotiin peitetarina, jonka mukaan hän toimi tieteellisenä tutkijana. Mannerheim otti peitetarinan kuitenkin tosissaan ja hän keräsi saaliikseen mittavan arvokkaan kokoelman kansantieteellistä aineistoa.
Peipon dokumentti seuraa Mannerheimin matkaa lähinnä Kiinan luoteisosaan sijoittuvalta osuudelta. Eloku-van kuvallisen ilmaisun perusta on valokuvissa, jotka Mannerheim matkallaan otti joko tiedustelua tai kan-santieteellistä tutkimustaan varten. Kiinan luoteisosasta on myös peräisin suurin osa matkalta tuoduista 1400 esineestä. Myös nämä ovat esillä elokuvassa.

Ääninauha koostuu Mannerheimin matkallaan tekemistä muistiinpanoista ja päiväkirjakatkelmista, joissa hän kommentoi näkemäänsä. Alusta asti Suomalais-ugrilainen seura ja Antellin kokoelmat suhtautuivat suopeasti matkaan. Mannerheim kertoo tarkasti, mitä kaikkea seurat halusivat hänen tuovan mukanaan, harvinaisia käsikirjoituksia, arkeologisia löytöjä, kansantieteellisiä esineitä ja tietoa vähän tunnetuista kansoista.

Vaikka Mannerheimin matka oli ennen kaikkea sotilaallinen, se puoli tuntuu jäävän toisarvoiseksi. Rivien välistä suorastaan hehkuu Mannerheimin into vieraita kulttuureita, heidän tapojaan ja elinpiiriään kohtaan. Myös karut aasialaiset vuoristomaisemat pääsevät elokuvassa osallisiksi. Mukana on myös aavistus huumo-ria, kun Mannerheim selittää byrokraattisista vaikeuksista, joita hänen valeidentiteettinsä aiheutti. Lopussa kuullaan Mannerheimin tiedusteluretken yhteenveto. Se kuitenkin kuulostaa pelkältä muodollisuudelta, ja vähemmän tärkeältä asialta kuin matkan tarjoama kansantieteellinen rikkaus.

Elokuva esitetään 35mm kopiona englanninkielisellä kertojaäänellä. Dokumentissa ei ole tekstitystä.

– Henri Waltter Rehnström

No comments: