Friday, March 28, 2014

Aki Kaurismäki Crosses the Digital Rubicon

Leningrad Cowboys Go America
AKI KAURISMÄKI: THE DEVIL'S INVENTION

Although I regard digital technology as a devil's invention which destroys human culture as we know it, robs us of our jobs and makes us in the long run slaves of artificial intelligence (a bit like we ourselves treat livestock) I am simultaneously conscious of the fact that what is done cannot be undone, you cannot reinstate the genie back into Aladdin's lamp, there is no use to close the gate after the cow has run away or anyway cry over spilt milk.

Therefore (and because there is no other way), in order to maintain my humble film oeuvre accessible to a potential audience, I have ended up in rendering it to digital in all its present and several of its as yet unknown forms.

I admit that digital definition of colour is childishly easy compared with traditional film in which every primary colour is a prisoner of its complementary colour.  In turn, compared with film, the surface of the digital image is and remains "dead", because it is not based on light or a photochemical reaction, which generates a kind of a vibration on the surface of the film. Which is why we call it "elokuva" in Finnish ("living images").

However, those things are only noticed by change-resistant old codgers hobbling by the grave like me, whose opinion does not count anyway in our ever-improving world in which the experience of yesterday is a burden for tomorrow.

May it be also mentioned that a digitized traditional movie is technically as good as its original negative, that is, the newer the product the easier it on the average is to digitize, since grain has been getting smaller by the year as the sensitivity of the negative has grown.

Because it is not possible to "transfer to digital" a traditional movie as such the films discussed here have been colour defined anew to correspond to the originals by myself or the cinematographer Timo Salminen so to speak "frame by frame" within a reasonable time window. Afterwards younger and more proper parties have "re-mastered" them to various formats in ways which are impossible and even needless for me to grasp.

To a blissful conclusion I need to state, to avoid misunderstanding, that the inordinate sympathy for the digital dissemination technology I have displayed here does not mean that I would not plan to shoot on 35 mm film as long as it is possible regarding access to stock and existence of laboratories.

Were I but ten years younger things would undoubtedly be otherwise and I would swallow the poison with the serenity of Socrates.

Aki Kaurismäki
28 March 2014
Translated by AA

The digitized films of of Aki Kaurismäki
Subtitled in English, Italian, French, German (and Finnish)

Ariel
Boheemielämää / La Vie de bohème
Calamari Union
Hamlet liikemaailmassa / Hamlet Goes Business
I Hired A Contract Killer
Juha
Kauas pilvet karkaavat / Drifting Clouds
Laitakaupungin valot / Lights in the Dusk
Le Havre
Leningrad Cowboys Go America
Leningrad Cowboys Meet Moses
Mies vailla menneisyyttä / The Man without a Past
Pidä huivista kiinni Tatjana / Take Care of Your Scarf, Tatiana
Rikos ja rangaistus / Crime and Punishment
Total Balalaika Show
Tulitikkutehtaan tyttö / The Match Factory Girl
Varjoja paratiisissa / Shadows in Paradise

Shorts:
Rocky VI
Thru The Wire
Rich Little Bitch
These Boots
Those Were The Days
Bico
Valimo / The Foundry
Juice Leskinen & Grand Slam: Bluesia Pieksänmäen asemalla

AKI KAURISMÄKI: PAHOLAISEN KEKSINTÖ

Vaikka pidänkin digitaalista teknologiaa paholaisen keksintönä, joka tuhoaa inhimillisen kulttuurin nykymuodossaan, vie työpaikkamme ja ennen pitkää tekee meistä tekoälyn orjia (vähän samaan tyyliin jolla itse kohtelemme tuotantoeläimiä) olen samalla tietoinen siitä, ettei käärmettä saa takaisin pyssyyn, Aladdinia lamppuun, eikä kannata sulkea veräjää kun lehmä on karannut tai ylipäänsä surra maahan kaatunutta maitoa.

Näin ollen (ja koska muuta keinoa ei ole), pitääkseni vähäpätöisen elokuvatuotantoni mahdollisen yleisön saavutettavissa päädyin saattamaan sen digitaaliseen muotoon kaikissa nykyisissä ja monissa vielä tuntemattomissakin muodoissa.

Myönnän, että digitaalinen värimäärittely on lapsellisen helppoa verrattuna perinteiseen filmiin, jossa jokainen pääväri on vastavärinsä vanki. Toisaalta verrattuna elokuvaan digitaalisen kuvan pinta on ja pysyy ”kuolleena”, koska se ei perustu valoon eikä fotokemialliseen reaktioon, joka saa filmin pinnan ikään kuin väreilemään. Siitä nimi ”elokuva”.

Tällaiseen kiinnittävät kuitenkin huomiota vain kaltaiseni muutosvastarinnan kyllästyttämät, hautaan valmiit vanhat kävyt, joiden mielipiteellä ei muutoinkaan ole merkitystä alati täydellistyvässä maailmassamme, jossa eilisen kokemus on huomisen rasite.

Mainittakoon vielä, että digitalisoitu perinteinen elokuva on teknisesti niin hyvä kuin sen alkuperäinen negatiivi eli mitä uudemmasta tuotteesta on kysymys sitä helpompaa se keskimäärin on, koska raekoko on vuosien mittaan pienentynyt negatiivien herkkyyden kasvaessa.

Koska perinteistä elokuvaa ei voi sellaisenaan ”siirtää digitaaliseksi” on tässä puheena olevat elokuvat uudelleen värimääritelty alkuperäistä vastaaviksi joko itseni tai kuvaaja Timo Salmisen toimesta niin sanotusti ”kuva kuvalta” järjellisen ajankäytön puitteissa. Sen jälkeen nuoremmat ja  asianmukaisemmat tahot ovat ”re-masteroineet” ne erilaisiin formaatteihin tavoilla, joista minun on mahdotonta ja myös tarpeetonta ymmärtää mitään.

Siunatuksi lopuksi on, väärinkäsitysten välttämiseksi, todettava että edellä osoittamani kohtuuton myötämielisyys digitaalista esitystekniikkaa kohtaan ei tarkoita sitä, että en aikoisi kuvata 35 mm filmille niin kauan kuin se materiaalin saatavuuden ja laboratorioiden olemassaolon valossa on mahdollista.

Jos olisin edes kymmenen vuotta nuorempi asia olisi epäilemättä toisin ja nielisin, Sokrateen tyyneydellä, myrkyn.

Aki Kaurismäki
28.3.2014

Aki Kaurismäki elokuvat digitaalisessa muodossa:
Elokuvien tekstityskielet: englanti, italia, ranska, saksa (+suomi)

Ariel
Boheemielämää
Calamari Union
Hamlet liikemaailmassa
I Hired A Contract Killer
Juha
Kauas pilvet karkaavat
Laitakaupungin valot
Le Havre
Leningrad Cowboys Go America
Leningrad Cowboys Meet Moses
Mies vailla menneisyyttä
Pidä huivista kiinni Tatjana
Rikos ja rangaistus
Total Balalaika Show
Tulitikkutehtaan tyttö
Varjoja paratiisissa

Lyhytelokuvat:
Rocky VI
Thru The Wire
Rich Little Bitch
These Boots
Those Were The Days
Bico
Valimo
Juice Leskinen & Grand Slam: Bluesia Pieksänmäen asemalla

Press release 28 March 2014, Pirkanmaan elokuvakeskus, http://www.elokuvakeskus.com/

No comments: